Sosyal Demokrasi ve İlkeleri

Kategoriler:

Sosyal demokrasi değişken bir kavramdır. Kalıplaşmış, donmuş bir ideoloji değildir. Toplumsal boyutta farklı değer yargılarıyla ilişkilendirilir ve etkisi toplumsal olduğu için farklı çıkar grupları tarafından savunulur veya reddedilir. Kuramsal boyutta da üzerinde uzlaşılmış, yekpare ve bağlayıcı bir tanımı yoktur.

Bu kitapçıktaki amacımız sosyal demokrasiyi ve sosyal demokrasinin temel ilkelerini farklı kuramsal, ideolojik ve tarihsel pratikler üzerinden açıklamaya çalışmaktır.

ISBN

978-605-9158-51-0

Sayfa Sayısı:

64

Yazar

Gülgün Erdoğan Tosun

Yayıncı

Alabanda Akademi

Seriler

Sosyal Demokrasi Dizisi