siyasetianlamak
siyasetianlamak
Arka Kapak
İncele

Siyaseti Anlamak ve Anlamlandırmak

Kategoriler:

Siyaseti farklı çıkarlara sahip kesimlerin çatışma ve uzlaşma alanı olarak gören ama araçsallaştırmayan, siyasal etkinliği kendi içerisinde değerli gören bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Buna en yakın tanım, ahlaki ve kamusal bir etkinlik olarak siyaset anlayışıdır. Burada siyaset özcü çıkar ve değer tanımlarına sıkıştırılamaz; yeni sorunlar karşısında yeni çözümler arayışı olarak, yani bir süreç olarak görülür. Sürecin belirli bir zaman diliminde öne çıkan arayışları kadar, kendisi de değerlidir.

ISBN

978-605-9158-44-2

Sayfa Sayısı

48

Yazar

Yüksel Taşkın

Yayıncı

Alabanda Akademi

Seriler

Sosyal Demokrasi Dizisi