Biyografi

Yazar Resmi

Gülgün Erdoğan Tosun

1966 yılında Aydın’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Aydın’da bitirdikten sonra girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Ege Üniversitesi’nde Kitle İletişimi Anabilim dalında 1992 yılında tamamladı. Doktora derecesini ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “Demokratikleşme Sürecinde Devlet-Sivil Toplum İlişkisi ve Türkiye Örneği” başlıklı tez çalışmasıyla aldı. 2003 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar Dalında Doçent, 2009 yılında ise profesör ünvanını almış olup, halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Profesör kadrosunda, Gazetecilik bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.
2011 yılında Washington DC’de bulunan Middle East Institute bünyesinde yer alan Center for Turkish Studies’de araştırmacı olarak bulundu. Lisans ve lisansüstü düzeyde Siyaset Bilimine Giriş, Kamu Yönetimi, Türk Siyasal Hayatı, Siyasal İletişim, İletişim Araştırmaları, Sağlık İletişimine Giriş gibi dersler veren Tosun’un, sivil toplum örgütleri, sivil toplum-devlet ilişkisi, siyaset bilimi, seçimler, siyasal iletişim ve gazetecilik konularında ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış çalışmaları olup, evli ve bir çocuk annesidir.