Biyografi

Yazar Resmi

Dan Lungu

15 Eylül 1969

Romen romancı, şair, dramatist, sosyolog ve edebiyat teorisyen.
1990 sonrası Romen edebiyatında Cheta la Flegma, Raiul Gainilor ve Sint o Baba Comunista gibi eserleri ile önemli bir isim haline gelmiştir.
Eserlerinde komünist rejim altında yaşayan insanların hayatlarını ele alarak okuyucuya totaliter rejimlerin sorunlarını sunmaktadır. Lungu’nun yaptığı tarihi araştırmalar arasında totaliter yasalar altında kadınlar, totaliter rejimin propagandaları, işçi sınıfının sosyal koşulları ve komünist sansürün gölgesinde kültürel etkinlikler gibi konular bulunmaktadır.