Biyografi

Yazar Resmi

Abdullah Nefes

20 Ekim 1941, Ilgaz doğumlu. Abdurrahman Paşa Lisesi (Kastamonu), Çankırı Lisesi, DTCF ve Hukuk Fakültelerinde okudu. 1957’de ilk şiiri yayınlandı. Varlık, Dost, Yeşil Ilgaz, Çağrı, Yelken, Evrim, Dönem, Elif, Edebiyat Eleştiri, Sanat Emeği gibi dergilerde yazdı.
1963 Türkiye İşçi Partisi Üyesi. Bu partide gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı, il sekreterliği görevlerini üstlendi.
1964’de Sosyal Adalet Dergisi ve Yayınları’nda yazı işleri müdürlüğü, 1965-66’da Sosyal Adalet Dergisi ve Yayınları’nda yönetmenlik, 1967’de kitapçılık, çeşitli sendikalarda eğitim sekreterliği yaptı. 1968 Türkiye Sinematek Derneği Ankara Şubesi’ni üç yıl yönetti. 1969’da arkadaşlarıyla SER yayınlarının kuruluşuna katıldı. 1971’de, tutuklanıncaya dek Ankara Birliği Sahnesi Müdürlüğü’nü sürdürdü. 1971-74’de Ankara Mamak, Ulucanlar ve Adana cezaevlerinde yattı. Cezaevi sonrası, Ankara Dağıtım, Ser Yayınları ve Ser Matbaası’nı kurdu. 1978’de Sosyalizm-Teori ve Pratik adlı dergiyi çıkarttı. 1980-81’de meyhane yönetti. 1981-85 yılları arası çiçekçilik yaptı. 1989’da Verso ile beraber Ekim yayınlarını kurdu. 1990’da Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde üç kitaptan yargılandı. 1991 ve sonrasında Doruk ve Ardıç Yayınevleri’nde yöneticilik yaptı, UMAG Yayınları’nda çalıştı. 1998’de 68’lilerin Samsun-Ankara Bağımsızlık yürüşüne katıldı. Türkiye Yazarlar Sendika’sının yaklaşık on beş yıl Ankara Temsilciliği görevini yürüttü. 68’liler Birliği Vakfı, 68’liler Dayanışma Derneği, İnsan Hakları Derneği, Edebiyatçılar Derneği, Birleşik Sosyalist Parti, TKP ve Barış Derneği gibi kuruluşlarda üyelik yaptı.
Sürgün -Hikaye- (1980 Akademi Hikaye Yarışması’nda başarı Ödülü) Nedir ki Ömür -Şiir-, İdam Kararı Tutanakları (1999), Yolcu -Şiir- (2009), Tene Dokunmak -Derleme-(Karacaoğlan-2011) gibi kitapları var. İki yüzden fazla kitabın editörlüğünü yaptı. (Dimitrof: Faşizme Karşı Birleşik Cephe, Lenin: Kitle İçinde Parti Çalışması, Togliatti: Faşizm Üzerine Dersler, Kalini: Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak, Plekhanov: Militan Materyalizm)