Sosyal demokrasi, birbirlerinden ayrılmaz ve birbirlerine üstünlüğü iddia edilemez üç temel ilke, özgürlük, adalet ve dayanışma üzerine kuruludur. Bu ilkelerin ışığında, sosyal demokratların ekonomi anlayışı, özel mülkiyet ve rekabeti tanıyan, piyasa ekonomisinin nimetlerinden faydalanmayı amaçlayan, ancak kapitalizmin krizlere açık ve yoksullaştırıcı karanlık yüzünü de dikkate alan, yönetilen kapitalizm ve refah devleti kavramları çerçevesinde oluşur.

Bu kitapçık, sosyal demokratların ekonomi anlayışları ve yaklaşımlarını ortaya koyma amacındadır.

ISBN

978-605-9158-48-0

Sayfa Sayısı:

64

Yazar

Alpay Filiztekin

Yayıncı

Alabanda Akademi

Seriler

Sosyal Demokrasi Dizisi