Biyografi

Yazar Resmi

Tanju Tosun

Ege Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Tanju TOSUN lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladı. 1989-1998 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Tosun, halen Ege Üniversitesi’nde akademik faaliyetlerini yürütmektedir. Bir süre Washington D.C’de Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Çalışma alanları; Türkiye Siyasal Hayatı, Siyasal Partiler, Seçim Coğrafyası, Oy Verme Davranışı, Karşılaştırmalı Siyaset ve CHP’dir. Bu konularda basılmış çeşitli eserleri bulunmaktadır.