Biyografi

Yazar Resmi

Merve Özdemirkıran

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. 2006 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra Institut d’études politiques de Paris’in (Sciences Po) Orta Doğu programından, « 2003 sonrası Türkiye’nin Irak politikası : çatışma ya da işbirliği ? » başlıklı teziyle Eylül 2007’de Master derecesini almıştır. Haziran 2013’te yine aynı ünivesitenin Uluslararası çalışma ve araştırmalar merkezinde (CERI) doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezi Kuzey Irak’a yatırım yapan Türk iş adamları üzerine odaklanmış olup Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin devlet inşası sürecini ve Türk Dış Politikasını bu ekonomik aktörler üzerinden incelemektedir.