Biyografi

Yazar Resmi

Fatih Yaşlı

1979 Ankara doğumlu. Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü Mezunu. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset bilimi alanında yaptı. Nietzsche ve Marx, Kinimiz Dinimizdir Türkçü Faşizm Üzerine Bir İnceleme, AKP ve Yeni Rejim, AKP Cemaat Sünni-Ulus adlı dört kitabı yayınlandı. Halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Yrd. Doç. olarak görev yapıyor ve Birgün gazetesinde köşe yazıyor.