Biyografi

Yazar Resmi

Erhan Doğan

Doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda, Türkiye-AB ilişkileri üzerine yaptı. Doktora çalışması sırasında ABD’deki Ohio State Üniversitesi, Mershon Center’de ve Belçika’daki ULB-Brüksel’de misafir araştırmacı olarak bulundu. Doktora sonrası dönemde Sivil Toplum Kuruluşları ve Dış Politika İlişkisine odaklanan Dr. Erhan Doğan sırasıyla Dublin City University-Dublin, Moscow Higher School of Economics, Tiflis GeoWel Araştırma Kurumu’nda ve Delhi’deki Jawaharlal Nehru Üniversiteleri’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2013 yılında Doçent ünvanını alan Dr. Erhan Doğan, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Sivil Toplum ve Avrupa Birliği konularında dersler vermekte, doktora ve yüksek lisans tezleri yönetmektedir.