Biyografi

Yazar Resmi

Abdullah Nefes

20 Ekim 1941 Ilgaz doğumlu. Abdurrahman Paşa Lisesi (Kastamonu), Çankırı Lisesi, DTCF ve Hukuk Fakültesi’nde okudu. İlk şiirleri ve hikâyeleri Varlık, Dost, Yeşil, Ilgaz, Çağrı, Yelken, Evrim, Dönem, Elif, Edebiyat Eleştiri, Sanat Emeği gibi dergilerde yayınlandı. 1964 yılında Sosyal Adalet dergisi ve yayınlarında yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1966’da Dönüşüm dergisinin sahibi olarak yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Türkiye Sinematek Derneği Ankara Şubesi’ni üç yıl yönetti. 1969’da Ser Yayınları’nın kuruluşuna katıldı. 1971-1974 yılları arasında Ankara Mamak, Ulucanlar ve Adana cezaevlerinde yattı. 1975 yılında Ankara Dağıtım, Ser Yayınları ve Ser Matbaası’nı kurdu. 1978’de bir grup arkadaşıyla birlikte, Sosyalizm-Teori ve Pratik adlı dergiyi çıkarttı. 1989’da Verso ile birlikte Ekim Yayınları’nı kurdu. 1991 ve sonrasında Doruk, Ardıç Yayınevleri’nde yöneticilik yaptı. Umag Yayınları’nda çalıştı. Türkiye Yazarlar Sendikası’nda yaklaşık on beş yıl Ankara Temsilciliği görevini yürüttü.